Site-ul oficial al orașului Azuga

Ajutor de incalzire

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

          -Copii xerox-acte de identitate ale membrilor de familie (B.I.,C.I.,C.N.);

          -Adeverinţă de la societate cu venitul net, pe luna anterioară depunerii cererii (septembrie, octombrie, etc.);

          -Cupoane pensie, indemnizatie somaj ;         

          -Copie xerox-acte acte de  proprietate a locuinţei, contract de inchiriere,

           Contract de comodat;

          -Hotarîre judecătorească, privind masura plasamentului, potrivit legii;

          -Copie xerox-talon înmatriculare maşină, aflată în proprietate;

          -Alte documente, declaratii utilizare locuinta, etc ;

          -Adeverință  de la fisc  pentru cei  fără venituri;

          -Factură gaze-naturale/energie electrică (pt. cod client);

                                                             DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            
 

Bunuri mobile*
1
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
 

Depozite bancare
   1        
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
 

Terenuri /animale şi/sau păsări
   1        
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei.