Site-ul oficial al orașului Azuga

Consultare Publică pentru PUZ–UTR 9 – Oraș Azuga - Etapa 3 – Propuneri ce vor fi supuse procesului de avizare - 30.06.2023 – 31.07.2023

“CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU ETAPA 3 – PROPUNERI SUPUSE PROCESULUI DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM ”PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU U.T.R. 9 - SCHIMBARE UTILITATE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ ȘI CENTRU CULTURAL, CU RECONFIGURAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ – Perioada de consultare publică va fi desfașurată între 30.06.2023 și 31.07.2023”.