Site-ul oficial al orașului Azuga

Dezbatere Publică - Întocmire PUZ - UTR9 - Oraș Azuga - Etapa propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, 10.10.2022 - 30.11.2022

"ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU U.T.R. 9 - SCHIMBARE UTILITATE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DEPOZITE ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI,FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, COMERȚ ȘI CENTRU CULTURAL, CU RECONFIGURAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ".

Orice propuneri sau completari vor fi inregistrate la sediul Primariei Orasului Azuga pentru a fi inaintate, ca parte integranta a documentatiei PUZ, catre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Prahova, dupa incheierea perioadei de Dezbatere Publica.

Data organizării întâlnirii celor interesați de dezbaterea publică: 29.11.2022, ora 15:00 la sediul Primăriei Orașului Azuga - Sala de Consiliu.