Site-ul oficial al orașului Azuga

Consultare Publică pentru PUZ–UTR 6 – Duma Sebastian Alexandru - Etapa 3 - Propuneri finale supuse avizării CTATU – 24.11.2023 – 19.12.2023

Consultare Publică pentru PUZ– “Ridicare restrictii de construire in subzone de locuinte si functiuni complementare din UTR6, in vederea construirii unei locuinte individuale cu regim de inaltime D+P+2E+M” în Oraș Azuga, Prelungirea Teilor, nr.7, nr. cad./CF 21099 - Etapa 3 – Propuneri finale supuse avizării CTATU – 24.11.2023 – 19.12.2023.